Bestuur

Bestuur
Zowel ons verenigingsbestuur als het bestuur van de stichting is samengesteld uit vrijwilligers. Betrokken leden vervullen daar een functie op basis van zijn/haar specialisme. Het groepsbestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van onze vereniging. Het bestuur van de stichting beheert ons clubhuis en groot materieel.