Bestuur

Zowel ons verenigingsbestuur als het bestuur van de stichting is samengesteld uit vrijwilligers. Betrokken leden vervullen daar een functie op basis van zijn/haar specialisme. Het groepsbestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van onze vereniging. Het bestuur van de stichting beheert ons clubhuis en groot materieel.

Het verenigingsbestuur bestaat op dit moment uit de volgende leden:

  • Floor van Zoest – Voorzitter
  • Diana Rietveld – Penningmeester
  • Mariska de Wit – Secretaris
  • Anneloes Slappendel-Henschen – Praktijkbegeleider
  • Timo Hauser – Leidingraadvertegenwoordiger

Het stichtingsbestuur bestaat op dit moment uit de volgende leden:

  • Mike Henschen – Penningmeester
  • Mariska de Wit – Secretaris
  • Timo Hauser – Leidingraadvertegenwoordiger