Commissies

We kennen binnen de vereniging vijf commissies: commissie oudervertegenwoordiging, commissie groepsbegeleiding, archiefcommissie, communicatiecommissie en commissie kascontrole. Daarnaast kent de stichting nog twee commissies: onderhoudscommissie en tuincommissie.

De commissie oudervertegenwoordiging bestaat uit de ouderafgevaardigden van de speltakken van de vereniging en het bestuurslid met de portefeuille oudercontacten. Het doel van de commissie is het onderhouden van contacten met ouders, leiding en bestuur en het versterken van de ouderparticipatie binnen de groep.

De commissie groepsbegeleiding geeft onder leiding van de groepsbegeleider ondersteuning aan de speltakleiding wanneer zij daar om vragen. Dit kan op het gebied van missende kennis zijn, maar ook wanneer er problemen ontstaan binnen het team of met anderen.

De archiefcommissie beheert het archief van de groep en is bezig deze te digitaliseren. Heeft u nog materialen uit de geschiedenis van de groep dan zijn we daar zeker in geïnteresseerd. Via dit formulier kunt u daarvoor contact met ons opnemen.

De communicatiecommissie beheert de groepskleding, verstuurt drie keer per jaar de nieuwsbrief en zorgt voor het onderhoud van de website en sociale media van de groep.

De comissie kascontrole voert jaarlijks een kascontrole uit namens de groepsraad. Deze commissie controleert de afrekening van de penningmeesters van de stichting en de vereniging en doet hierover verslag naar de groepsraad.

De onderhoudscommissie zorgt voor het onderhoud aan het clubhuis en de tuincommissie zorgt voor het terrein eromheen. Kunt u iets voor ons betekenen, dan horen wij dat graag.

De tuincommissie verzorgt het tuintje dat ligt tussen kamvuurkuil en het grote veld achter ons clubhuis. Ze zaaien verschillende bloemen en planten om de biodiversiteit in de omgeving te verbeteren.