Commissies

We kennen binnen de groep vijf commissies: de archiefcommissie, communicatiecommissie, kascontrolecommissie, commissie groepsbegeleiding, commissie oudervertegenwoordiging en onderhoudscommissie.

De archiefcommissie beheert het archief van de groep en is bezig deze te digitaliseren. Heeft u nog materialen uit de geschiedenis van de groep dan zijn we daar zeker in geïnteresseerd. Via dit formulier kunt u daarvoor contact met ons opnemen.

De communicatiecommissie zorgt voor het onderhouden van de website, de Facebook en Twitterpagina van de groep en voor de nieuwsbrieven die verstuurd worden.

Jaarlijks wordt er een kascontrole uitgevoerd namens de groepsraad. Deze commissie controleert de afrekening van de penningmeesters van de stichting en de vereniging en doet hierover verslag naar de groepsraad.

De commissie groepsbegeleiding geeft onder leiding van de groepsbegeleider ondersteuning aan de speltakleiding wanneer zij daar om vragen. Dit kan op het gebied van missende kennis zijn, maar ook wanneer er problemen ontstaan binnen het team of met anderen.

De commissie oudervertegenwoordiging bestaat uit de ouderafgevaardigden van de speltakken van de vereniging en het bestuurslid met de portefeuille oudercontacten. Het doel van de commissie is het onderhouden van contacten met ouders, leiding en bestuur en het versterken van de ouderparticipatie binnen de groep.

De onderhoudscommissie valt onder het stichtingsbestuur en zorgt voor het onderhoud aan het clubhuis en het terrein eromheen. In principe wordt er, naast verschillende zaterdagen, iedere tweede woensdagavond van de maand gewerkt aan diverse klussen. Hierbij kunnen we altijd hulp gebruiken, dus als u zin en tijd heeft bent u van harte welkom!