Contributie

Om scouting voor zoveel mogelijk kinderen en jongeren beschikbaar te maken houden we onze contributie zo laag mogelijk. De kosten voor de contributie bedragen €65,- per kind per halfjaar (2023). Dit bedrag wordt tweemaal per jaar (februari en september) afgeschreven per automatische incasso. Het is gebruikelijk dat ook voor zomerkampen, minikampen en uitstapjes een extra bijdrage wordt gevraagd.

Voor vragen over contributie kunt u contact opnemen met onze penningmeester.

Het automatische incassoformulier vindt u hier:
Contributie Machtiging – Formulier blanco 2021

Wij rekenen €5,- administratiekosten wanneer er geen sprake is van automatische incasso.

Inschrijven
Je kunt je hier aanmelden om eens te komen kijken of om je in te schrijven.

Uitschrijven
Als u uw kind wilt uitschrijven, moet u dit vóór 1 januari of 1 augustus aan ons worden doorgeven. Als u uw kind later dan deze data uitschrijft, wordt de daaropvolgende halfjaar contributie alsnog in rekening gebracht.