Donateurs

Informatie
Bent u bekend met onze vereniging of draagt u scouting Die Kantanky’s een warm hart toe. Sinds 2019 hebben we een donateursbeleid waarbij u ons jaarlijks voor een vast bedrag of incidenteel kunt steunen. Uw bijdrage zal ten goede komen aan materialen voor het scoutingspel en verbetering van haar speltakken. 

Vaste donateurs
Nieuw; Als vaste donateur heeft u de keuze om ons per jaar voor 25, 50, 100 euro of een bedrag naar keuze te steunen. U kunt zich aanmelden om vaste donateur te worden door dit formulier in te vullen en te mailen naar secretaris@diekantankys.nl. De voorwaarden van het donateurschap zijn te vinden in dit document.

Incidentele donateurs
U kunt ook eenmalig een bedrag doneren aan onze scouting vereniging door uw donatie overmaken naar IBAN: NL26INGB0000317518 t.n.v VERENIGING SCOUTING DIE KANTANKY’S