Organisatie

Scouting Die Kantanky’s is een vereniging die volledig draait op vrijwilligers en als doel heeft om kinderen vanaf zeven jaar leuke en uitdagende activiteiten te bieden tijdens opkomsten en kampen.

Speltakken

Binnen de groep kennen we zeven speltakken. De speltakken bevers, welpen, kabouters, verkenners en gidsen hebben een leidingteam dat wekelijks zorgt voor activiteiten. De rowans krijgen meer zelfstandigheid binnen hun opkomsten en hebben een team van begeleiding. Deze begeleiding is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de speltakken. De (25+-)stam kent geen begeleiding meer en is zelf verantwoordelijk voor haar opkomsten en de dagelijkse gang van zaken.

Commissies

Naast de speltakleiding zijn er binnen de groep commissies actief om op verschillende terreinen de leiding en de groep te ondersteunen. Voor een overzicht van de verschillende commissies kun je hier kijken. Voor veel van de commissies zijn we altijd op zoek naar versterking, vele handen maken immers licht werk. Voor meer informatie hierover kan je contact opnemen met de groepsbegeleider.

Leidingraad

De leidingraad is het overleg tussen de leidingteams van de speltakken. Dit overleg vindt maandelijks plaats en heeft als doel om afspraken te maken over alle (praktische) zaken binnen de vereniging. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de organisatie van groepsbrede activiteiten als overvliegen of Koningsdag en dodenherdenking, maar ook over het verdelen van spullen en afspraken maken over de planning van kampen en activiteiten van speltakken buiten de normale opkomsttijden.

Groepsraad

De groepsraad is het hoogste orgaan van de vereniging en bestaat uit het groepsbestuur, leiding van de speltakken en andere vrijwilligers binnen de groep met een benoemde functie. De zeggenschap van ouders is geregeld doordat er voor iedere leeftijdscategorie een oudervertegenwoordiger is benoemd.

De groepsraad stelt onder andere het (financiële) beleid van de vereniging vast en zorgt voor het benoemen van vrijwilligers. Daarnaast worden er binnen de groepsraad afspraken gemaakt over zaken die de vereniging aangaan.

Om dit te doen vergadert de groepsraad tenminste twee keer per jaar, maar afhankelijk van de onderwerpen kan dit vaker zijn. De vergaderingen zijn in principe openbaar. Mocht u een keer een vergadering bij willen wonen dan kan contact opgenomen worden met de groepsvoorzitter.

Groepsbestuur

Het groepsbestuur is verantwoordelijk voor besturen van de vereniging. Dit doet zij onder meer door het voorbereiden en coördineren van zaken rondom het beleid van de vereniging, bijvoorbeeld via het programma groepsontwikkeling. Daarnaast zorgt zij voor het bijhouden van de begroting en afrekening en voor de ledenadministratie en zorgt zij voor de vertegenwoordiging van de groep naar buiten toe.

Stichtingsbestuur

Het stichtingsbestuur bestuurt de stichting. De stichting is eigenaar van het clubhuis, de tenten en het pionierhout en verhuurt dit aan de vereniging. Ook zorgt de stichting voor bijvoorbeeld de afvoer van afval van het gebouw. Daarnaast kan de stichting andere inkomsten genereren door bijvoorbeeld een deel van het gebouw of materiaal te verhuren en door het benaderen van fondsen.