Stichtingsbestuur

In het stichtingsbestuur zijn alleen de functies voorzitter, penningmeester, secretaris, algemeen bestuurslid technische zaken en twee afgevaardigden van de leidingraad vertegenwoordigd.

De voorzitter van de stichting is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de stichting en het stichtingsbestuur. Bijvoorbeeld voor het, in overleg met de penningmeester, doen van een voorstel voor een begroting en een jaarafrekening, door het opstellen van de agenda voor de (stichtings-)bestuursvergaderingen en het bewaken van de uitvoering van afspraken die binnen de stichting worden gemaakt. Daarnaast zorgt de voorzitter voor afstemming met de vereniging.

De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële beleid van de stichting en zorgt voor een vertaling van afspraken naar de (meerjaren-)begroting. Daarnaast zorgt de penningmeester voor het beheer van de gelden van de vereniging en het bijhouden van de boekhouding hiervan.

Om de link tussen de stichting en vereniging te garanderen is ervoor gekozen dat de secretaris van de vereniging tevens de secretaris van het stichtingsbestuur. Hierdoor worden onderwerpen over en weer meegenomen, naast de overige afstemming die plaatsvindt. De secretaris zorgt voor het notuleren van de vergaderingen en de afhandeling van stukken die binnenkomen.

Het bestuurslid technische zaken is verantwoordelijk voor alle zaken die te maken hebben met het clubhuis en het terrein eromheen. Hieronder vallen in ieder geval het onderhoud en de verhuur, maar ook plannen voor grote wijzigingen worden door dit bestuurslid gecoördineerd.

Namens de leidingraad zijn er twee afgevaardigden naar het bestuur. Dit zijn algemene bestuursleden, zonder specifieke portefeuille. Zij zorgen ervoor dat de afstand tussen leiding en bestuur klein blijft en dat onderwerpen vanuit de leiding binnen het bestuur besproken worden