Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon
We doen ons best om te zorgen dat Scouting voor iedereen een leuke en leerzame vrijetijdsbesteding is. We willen dat iedereen die lid is van Scouting die Kantanky’s zich daar thuis en veilig voelt. Toch kan het zijn de je in een situatie komt waarover je graag met iemand in vertrouwen wilt kunnen praten. Dit geldt zowel voor jeugdleden, hun ouders als voor vrijwilligers. Voor dit soort situaties is er binnen Die Kantanky’s een vertrouwenspersoon aangesteld.

Wat doet de vertrouwenspersoon?
Een vertrouwenspersoon is iemand met wie je in vertrouwen kan praten en aan wie je vragen kan voorleggen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over iets wat jezelf is overkomen, je gezien/gehoord hebt of over iets waar je over twijfelt. De vertrouwenspersoon heeft als doel dat de hulpzoeker van grensoverschrijdend gedrag zich ondersteund weet in eventuele vervolgstappen. De vertrouwenspersoon neemt een onafhankelijke positie in binnen de Scoutinggroep. Zoals de naam ‘vertrouwenspersoon’ al zegt, wordt alles wat met de vertrouwenspersoon wordt besproken, vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat niemand hoeft te weten wat er met de vertrouwenspersoon is besproken of dát er met de vertrouwenspersoon contact is gezocht. Andere mensen (bestuur, ouders, betrokkenen) worden alleen ingelicht als dat samen is afgesproken. De vertrouwenspersoon zal samen met de melder proberen te zoeken naar een oplossing. Dat kan bijvoorbeeld een gesprek met de leiding of met het bestuur zijn. Desgewenst kan de vertrouwenspersoon hier ook bij aanwezig zijn om de melder bij te staan. De vertrouwenspersoon zal niet optreden als mediator. Ook kan de vertrouwenspersoon de melder in contact brengen met personen of instanties die verder kunnen helpen in het specifieke probleem. In ernstigere gevallen kan het ook steun zijn bij het doen van aangifte en in gang zetten van het protocol ongewenst gedrag.

Wie is de vertrouwenspersoon?
Rutger Kik heeft jarenlang deel uitgemaakt van onze groep. Hij is onder andere actief geweest als beverleiding en later heeft hij ook een bestuursfuncties als groepsbegeleider en technische dienst op zich genomen. Na een poosje minder actief geweest te zijn hebben wij hem benaderd of hij voor onze groep vertrouwenspersoon wilt zijn en dat wilde hij wel.

Rutger is niet wekelijks aanwezig op het clubhuis en daardoor zeer goed in staat om onpartijdig en onbevooroordeeld te luisteren.

Rutger is bereikbaar per e-mail op: vertrouwenspersoon@diekantankys.nl