Vertrouwenspersoon

Scouting Die Kantanky’s is hard op zoek naar een vertrouwenspersoon. Tot de vertrouwenspersoon gevonden is staan onze bestuursleden je graag te hulp als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval. De bestuursleden zijn voor dit soort zaken te bereiken via vertrouwenspersoon@diekantankys.nl.

Ook kun je altijd contact opnemen met het Landelijk team Sociale veiligheid. Dit team adviseert groepsbesturen over hoe ze hiermee om kunnen gaan.  Meer informatie over Landelijk Team Sociale veiligheid is hier te lezen.